Play Button

LLEOLIAD

Croeso Adref

Yng nghanol Sgwâr Canolog Caerdydd. Mwynhewch deithiau cerdded ar lan yr afon ar hyd Taith Taf, siopa dylunwyr yn Dewi Sant 2, siopa annibynnol yn yr arcedau niferus, coctels a dawnsio ar Heol Eglwys Fair… ynghyd â chwaraeon, treftadaeth a diwylliant o fri rhyngwladol ar garreg eich drws. Dyma fywyd Caerdydd ar ei fwyaf ysbrydoledig.

Pa mor hir fydd eich taith gymudo newydd?*

*Distance and time are estimated figures based on the requested journey via Google Maps.*Mae pellter ac amser yn ffigyrau wedi'u hamcangyfrif yn seiliedig ar y daith y gofynnwyd amdani drwy Google Maps.

Your local areaEich ardal leol

FiltersHidlau

Lleoliadau

Wood Street House

Sgwâr Canolog Caerdydd,
Stryd Wood, Caerdydd
CF10 1FW

Y lle i fod...

BWYTA

Coffee Barker

1-13 Arcêd y Castell
CF10 1BU

Caffi wedi'i orchuddio â brics yn gweini diodydd di-lol ac ysgytlaeth ynghyd â brecwast a phrydau cinio.

BWYTA

Uisce by Heaney's

4 Cilgant Romilly
Pontcanna
CF11 9NR

Bar Gwin a Wystrys ffres, yn gweini platiau bach amheuthun, gwinoedd a choctels o bedwar ban byd.

BWYTA

Pasture

8-10 Stryd Fawr
CF10 1BB

Man ffasiynol yn cynnig stêcs wedi'u grilio â siarcol a bar gyda chwrw crefft a choctels.

BWYTA

Bacareto

13 Stryd yr Eglwys
CF10 1BG

Caffi bar hamddenol ac anffurfiol yn gweini bwyd a diod tymhorol syml mewn gofod creadigol a chymdeithasol, wedi’i ysbrydoli gan bàcari bach Fenis.

BWYTA

Asador 44

14-15 Stryd y Cei
CF10 1EA

Bwyty Sbaenaidd cynnes wedi'i orchuddio â brics a phren yn cynnig cig wedi grilio ar olosg, pysgod a llysiau ynghyd ag ystafell win.

BWYTA

Brother Thai

35 Heol yr Eglwys Newydd
CF14 3JN

Bar roti thai unigryw sy'n creu blasau Thai dilys wedi'u mynegi mewn bwyd blasus a coctels mewn lleoliad hamddenol a bywiog gydag alawon gwych.

BWYTA

Neighbourhood Kitchen and Cocktails

80 Stryd Tudor
CF11 6AL

Man clyd gyda phowlenni reis, nwdls a mathau eraill o fwyd stryd gan wahanol werthwyr bob mis.

BWYTA

Thomas by Tom Simmons

3 & 5 Stryd Pontcanna
CF11 9 HQ

Bwyd wedi’i ysbrydoli gan Ffrainc wedi’i goginio’n gariadlon gyda chynhwysion lleol, Cymreig mewn bar wedi’i osod dros ddau lawr a rhestr helaeth o ddiodydd.

BWYTA

Uncommon Ground

10-12 Arcêd Frenhinol
CF10 1AE

Lleoliad agored, trendi ar gyfer diodydd coffi crefftus, brechdanau a nwyddau pob, ynghyd â seddau awyr agored.

BWYTA

Coffi Clwb

Jacobs Market
Glanfa Orllewinol y Gamlas
CF10 5DB

Siop goffi annibynnol yn gweini coffi arbenigol, cinio, byrbrydau a cherddoriaeth mewn lleoliad cyfleus ger yr orsaf drenau.

YFED

Rum & Fizz

6 Arcêd y Castell
CF10 1BU

Bar coctel yr hen fyd yn gweini rhestr helaeth o goctels - chwaer-far i Gin & Juice gyferbyn!

YFED

Pennyroyal

22 Stryd Fawr
CF10 1PT

Bar ffasiynol gyda seddi awyr agored ac awyrgylch retro sy'n arbenigo mewn diodydd cymysg ffansi.

YFED

Tiny Rebel

25 Stryd y Porth
CF10 1DD

Bar anghonfensiynol gyda wal frics gydag ystafelloedd â thema yn gweini cwrw crefft, seidr a byrgyrs creadigol.

YFED

Curado

2 Plas Neuadd y Ddinas
CF10 1EB

Byrbrydau, bwyd bar a thapas Sbaenaidd ar gynnig mewn amgylchoedd agos atoch gyda gwinoedd a rhestr o fathau gin a thonic.

YFED

The Dead Canary

Lôn y Barics
Canolfan Dewi Sant
CF10 2FR

Mae coctels eclectig yn cael eu paratoi'n ffres yn y bar dylunwyr hwn gydag arddull yn dyddio'n ôl i'r 1920au.

DIWYLLIANT

Castell Caerdydd

Stryd y Castell
CF10 3RB

Ffantasi Gothig Fictoraidd wedi'i adeiladu ar weddillion Normanaidd ac adfeilion Rhufeinig, gyda thu mewn lliwgar.

DIWYLLIANT

Stadiwm Principality

Stryd y Porth
CF10 1NS

Cartref undeb rygbi Cymru ar lan yr afon, ynghyd â phêl-droed, trac rasio a cyngherddau, gyda theithiau dyddiol.

DIWYLLIANT

Parc Bute

Heol y Gogledd
CF10 3ER

Man hynod hardd ar lan yr afon gyda gardd goed, gerddi Fictoraidd, adfeilion brodordy a chaffi.

DIWYLLIANT

Parc y Rhath

Heol Orllewinol y Llyn
CF23 5PA

Parc Fictoraidd anferth gyda llyn, gardd fotaneg, maes chwarae antur, caffi a chyfleusterau chwaraeon.

DIWYLLIANT

Y Senedd

Pierhead St
Caerdydd
CF99 1SN

Adeilad modern Cynulliad Cenedlaethol Cymru gyda waliau tryloyw a tho tonnog.

DIWYLLIANT

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Parc Cathays
CF10 3NP

Arteffactau archeolegol, celf a hanes natur, ynghyd ag arddangosfeydd ymweliadol mewn lleoliad mawreddog

DIWYLLIANT

Canolfan Mileniwm Caerdydd

Plas Bute
CF10 5AL

Lleoliad diwylliant modern mawr i lwyfannu sioeau theatr, opera, bale a cherddoriaeth, gyda bariau a chiniawa.

DIWYLLIANT

DEPO Caerdydd

Ffordd Williams
Arglawdd Curran
CF10 5DY

Cynhelir amrywiaeth o ddigwyddiadau bwyd a diod dros dro yn y gofod digwyddiadau hyblyg hwn.

DIWYLLIANT

Eglwys Gadeiriol Llandaf

Clos yr Eglwys Gadeiriol
CF5 2LA

Man addoli canoloesol gyda chroes Geltaidd o'r 10fed ganrif a triptych wedi'i baentio gan D.G. Rossetti.

SIOPA

Dewi Sant II

Canolfan Dewi Sant
Dewi Sant
CF10 2ER

Canolfan siopa fwyaf Caerdydd gyda dros 150 o siopau, bwytai a chaffis.

SIOPA

Marchnad Caerdydd

5-7 Heol y Santes Fair
CF10 1AU

Canolfan siopa Fictoraidd ar 2 lefel yn gartref i amrywiaeth o fasnachwyr a stondinau bwyd ers 1891.

SIOPA

Plant + Pot

7 Arcêd Frenhinol
CF10 1AE

Siop fotanegol annibynnol yn gwerthu planhigion tŷ o fewn yr Arcêd Frenhinol.

SIOPA

Marchnad y Corp

188 Heol Ddwyreiniol y Bont-faen
CF5 1GW

Hyb cymunedol gyda dewis unigryw o fasnachwyr a gwasanaethau gan gynnwys bwyd stryd, delis a siopau annibynnol.

SIOPA

Arcedau Chwarter y Castell

Stryd y Castell
CF10 1BU

Arcedau siopa Fictoraidd ac Edwardaidd a sefydlwyd ym 1885, gyda 80+ o allfeydd arbenigol annibynnol.

SIOPA

Arcêd Chwarter Morgan

Arcêd Morgan
CF10 1AF

60 o siopau, gan gynnwys llawer o siopau annibynnol a chaffis y tu mewn i arcêd dymunol o oes Fictoria.

TEITHIO

Gorsaf Drenau Caerdydd Canolog

Sgwâr Canolog
CF10 1EP

Gorsaf fawr Art Deco ar Brif Reilffordd De Cymru gyda gwasanaethau ledled Cymru a Lloegr.

TEITHIO

Gorsaf Heol y Frenhines Caerdydd

Teras yr Orsaf
CF10 4EY

Gorsaf reilffordd sy'n gwasanaethu gogledd a dwyrain o Ganol Caerdydd.

TEITHIO

Gorsaf Goetsis Caerdydd

Gerddi Sophia
2 Cl Sophia Pontcanna
CF11 9HW

Gorsaf goetsis gyda dros 80 o ymadawiadau dyddiol i amrywiaeth o leoliadau ar draws y DU.

TEITHIO

Maes Awyr Caerdydd

Y Rhws
Y Barri
CF26 3BD

Canolbwynt ar gyfer hediadau i gyrchfannau domestig a rhyngwladol.

What our residents say

Peidiwch â’i gymryd oddi wrthym yn unig,
gwelwch beth mae rhai o’n preswylwyr yn ei feddwl
am fyw yn ein lleoliadau ar  Homeviews.
 

You'll always get a 'Good morning" or "How are you doing?" from the team at the front desk. It can really make a difference when coming home or leaving in the morning.

Billy
Wood Street House Resident

It’s a great community feel – the group chats with the other residents and the social events are both really fun ways to meet other people living in the building.

Kristin
Wood Street House Resident

Wood Street House is located in the heart of Cardiff. You have great access to a wide selection of shops, scenic walks and transport links. There are plenty of bars and restaurants in the area to try out as well as a very vibrant nightlife.

Isobel
Wood Street House Resident

The building is really spectacular, feeling simultaneously like a 5-star hotel and also like a warm welcoming home. It’s our first time living in an apartment block like this but the friendly and warm staff make it feel like we’ve lived here for years.

Owen
Wood Street House Resident

The gym is one of the best I have had in apartment buildings (including when I lived in Los Angeles). The shared work/lounge areas are incredible.

Jared S
Wood Street House Resident

The views are amazing over the hills. I really appreciate the free WiFi, 24/7 reception, gym, and roof terrace areas.

S.P
Wood Street House Resident

The design of this building is nothing short of impressive. Its modern and sleek architecture adds to the overall aesthetic appeal. Facilities are a stand-out feature. The work-from-home spaces are great, and the gym ensures residents can stay active conveniently.

Poonam
Wood Street House Resident

The roof terrace is a dream; it is a lovely space to relax. The gym is great quality and well maintained. The communal lounge is a nice social area to meet neighbours. The building is fantastic and so perfectly put together, I have loved every minute of living here.

Oscar
Legal & General Resident
Box Makers Yard - Bristol

Everything is brand new and the design is so beautiful and elegant. The people working there are super friendly and kind. So happy with my choice

Emma
Legal & General Resident
Solasta Riverside - Glasgow

Very beautiful building and facilities . They have a meetings for room, working area and big dinner room you can book. The building is also opened to bringing pets which has been my struggle to find in Glasgow. Common areas include 2 big terrace which also will be very enjoyable for my dog! The staff are also incredibly helpful and are very kind.

Golf
Legal & General Resident
Solasta Riverside - Glasgow

Modern state-of-the-art building taking over Glasgow. In our flat, we can see beautiful view and the attitude of the staff is super friendly, to whom you can report problems that are solved on time. We enjoy the high floor apartment. The shape of building is special. Also the safety of this building is nice.

Harry
Legal & General Resident
Solasta Riverside - Glasgow

Exciting living experience in Glasgow. I am really satisfied with the overall property management. Staff at the reception are always kind and willing to help with everything, even minor aspects. The design of my allocated flat is fascinating. Most time of the day we can enjoy the sunshine, and thanks to the soundproof wall, no noise during night.

Jay
Legal & General Resident
Solasta Riverside - Glasgow

The building is perfect, it has plenty of amenities such as gym, pool table, shuffleboard, co-working space, private dining areas. The facilities are superb. And the concierge team is top class. The building design is modern, compared to the rest of Glasgow’s skyline.

Santiago
Legal & General Resident
Solasta Riverside - Glasgow

The design of my one bedroom optimises the space in a way that makes it feel very open. All of the employees, especially Sara and Alyssa, are very friendly and helpful. The terrace is beautiful and the gym is well stocked. My couch and bed are both very comfy.

Mac
Legal & General Resident
Solasta Riverside - Glasgow

See the latest from our community by following us on Instagram Gallwch weld y diweddaraf o'n cymuned trwy ein dilyn ar Instagram @
Looking for a new home? Join our communityChwilio am gartref newydd? Ymunwch â'n cymuned

Get in touchCysylltwch

Fancy a look around? Got a question? Just get in touch with our friendly team and we’ll help with anything you need.Awydd edrych o gwmpas? Oes gennych chi gwestiwn? Cysylltwch â'n tîm cyfeillgar a byddwn yn helpu gydag unrhyw beth sydd ei angen arnoch.

What are you looking for?

* These are the essential bits

ENQUIRE NOWYMHOLWCH NAWR

Select your language