Play Button

AMWYNDERAU

Llu o bethau ychwanegol

Mae cyfleusterau mwyaf unigryw Caerdydd ar garreg eich drws. Gall preswylwyr fwynhau campfa o’r radd flaenaf, teras to gyda golygfeydd eiconig ar draws castell Caerdydd a’r Stadiwm, ystafelloedd bwyta preifat, lolfa, parth gemau a mannau gweithio. Wedi'i berffeithio ymhellach gyda band eang cyflym iawn am ddim ym mhobman a thîm ar y safle sydd yma bob amser i helpu.

Teras to

Teras to

Gan gynnig lle i ymlacio yn yr awyr agored, mewn moethusrwydd wedi'i dirlunio'n hyfryd, mae'r ardd do nid yn unig yn darparu lle perffaith i gael ychydig o awyr iach, ond hefyd yn cynnig golygfeydd anhygoel ar draws canol y ddinas.
Campfa uwch-dechnoleg

Campfa uwch-dechnoleg

Dewch o hyd i'ch zen neu teimlwch y llosg yn ein campfa o'r radd flaenaf gyda'r holl offer cardio ac adeiladu cyhyrau arloesol sydd eu hangen arnoch i gael yr endorffinau hynny i lifo.
Ystafelloedd bwyta preifat

Ystafelloedd bwyta preifat

Trefnwch barti swper mewn awyrgylch ffasiynol, cyfoes. Am ffi dewch o hyd i geginau llawn offer a byrddau bwyta hael yn ein Hystafelloedd Bwyta Preifat sy'n gwneud difyrru ffrindiau yn hynod hwyliog.
 Gofodau gweithio

Gofodau gweithio

Ar yr adegau hynny mae angen i chi weithio gartref, gallwch chi setlo i mewn i un o'r nifer o leoedd cyfeillgar i liniaduron. Hefyd mae WiFi cyflym am ddim ym mhobman. At ddefnydd personol yn unig.
Lolfa ac ardal gemau

Lolfa ac ardal gemau

Yn yr hwyl am gwmni? Ewch draw i'r lolfa; mae'n cynnwys corneli clyd, soffas cyfforddus a digon o le i chwarae, gweithio, chwerthin, ymlacio - a mwy.
Storfa beiciau

Storfa beiciau

Mae gennym ddigonedd o le storio diogel ar gyfer beiciau, ynghyd â mynediad cyflym a hawdd i lwybrau beicio'r ddinas i'ch helpu i deithio o gwmpas yn hawdd ac yn gynaliadwy.
Take renting up a notch

Rhentiwch ar raddfa uwch

Nid rhentu fel y gwyddoch yw hwn. Dyma fyw bywyd i'r eithaf mewn cartref sy'n teimlo fel eich lle chi. Fflatiau a mannau a rennir sy'n croesawu anifeiliaid anwes. Gwnewch ymarfer corff, treuliwch amser ac ymlacio gyda llawer o fanteision anhygoel wedi'u cynnwys yn eich rhent - edrychwch arnynt isod. Telerau ac Amodau yn berthnasol.

ON-SITE TEAM

TÎM AR
Y SAFLE

FREE BROADBAND

BAND EANG
AM DDIM

PET FRIENDLY

YN CROESAWU
ANIFEILIAID ANWES

FLEXIBLE CONTRACTS

CONTRACTAU
HYBLYG

FURNITURE INCLUDED

DODREFN
WEDI'I GYNNWYS

FREEDOM TO DECORATE

RHYDDID I
ADDURNO

What our residents say

Peidiwch â’i gymryd oddi wrthym yn unig,
gwelwch beth mae rhai o’n preswylwyr yn ei feddwl
am fyw yn ein lleoliadau ar  Homeviews.
 

You'll always get a 'Good morning" or "How are you doing?" from the team at the front desk. It can really make a difference when coming home or leaving in the morning.

Billy
Wood Street House Resident

It’s a great community feel – the group chats with the other residents and the social events are both really fun ways to meet other people living in the building.

Kristin
Wood Street House Resident

Wood Street House is located in the heart of Cardiff. You have great access to a wide selection of shops, scenic walks and transport links. There are plenty of bars and restaurants in the area to try out as well as a very vibrant nightlife.

Isobel
Wood Street House Resident

The building is really spectacular, feeling simultaneously like a 5-star hotel and also like a warm welcoming home. It’s our first time living in an apartment block like this but the friendly and warm staff make it feel like we’ve lived here for years.

Owen
Wood Street House Resident

The gym is one of the best I have had in apartment buildings (including when I lived in Los Angeles). The shared work/lounge areas are incredible.

Jared S
Wood Street House Resident

The views are amazing over the hills. I really appreciate the free WiFi, 24/7 reception, gym, and roof terrace areas.

S.P
Wood Street House Resident

The design of this building is nothing short of impressive. Its modern and sleek architecture adds to the overall aesthetic appeal. Facilities are a stand-out feature. The work-from-home spaces are great, and the gym ensures residents can stay active conveniently.

Poonam
Wood Street House Resident

The roof terrace is a dream; it is a lovely space to relax. The gym is great quality and well maintained. The communal lounge is a nice social area to meet neighbours. The building is fantastic and so perfectly put together, I have loved every minute of living here.

Oscar
Legal & General Resident
Box Makers Yard - Bristol

Everything is brand new and the design is so beautiful and elegant. The people working there are super friendly and kind. So happy with my choice

Emma
Legal & General Resident
Solasta Riverside - Glasgow

Very beautiful building and facilities . They have a meetings for room, working area and big dinner room you can book. The building is also opened to bringing pets which has been my struggle to find in Glasgow. Common areas include 2 big terrace which also will be very enjoyable for my dog! The staff are also incredibly helpful and are very kind.

Golf
Legal & General Resident
Solasta Riverside - Glasgow

Modern state-of-the-art building taking over Glasgow. In our flat, we can see beautiful view and the attitude of the staff is super friendly, to whom you can report problems that are solved on time. We enjoy the high floor apartment. The shape of building is special. Also the safety of this building is nice.

Harry
Legal & General Resident
Solasta Riverside - Glasgow

Exciting living experience in Glasgow. I am really satisfied with the overall property management. Staff at the reception are always kind and willing to help with everything, even minor aspects. The design of my allocated flat is fascinating. Most time of the day we can enjoy the sunshine, and thanks to the soundproof wall, no noise during night.

Jay
Legal & General Resident
Solasta Riverside - Glasgow

The building is perfect, it has plenty of amenities such as gym, pool table, shuffleboard, co-working space, private dining areas. The facilities are superb. And the concierge team is top class. The building design is modern, compared to the rest of Glasgow’s skyline.

Santiago
Legal & General Resident
Solasta Riverside - Glasgow

The design of my one bedroom optimises the space in a way that makes it feel very open. All of the employees, especially Sara and Alyssa, are very friendly and helpful. The terrace is beautiful and the gym is well stocked. My couch and bed are both very comfy.

Mac
Legal & General Resident
Solasta Riverside - Glasgow

See the latest from our community by following us on Instagram Gallwch weld y diweddaraf o'n cymuned trwy ein dilyn ar Instagram @
Looking for a new home? Join our communityChwilio am gartref newydd? Ymunwch â'n cymuned

Get in touchCysylltwch

Fancy a look around? Got a question? Just get in touch with our friendly team and we’ll help with anything you need.Awydd edrych o gwmpas? Oes gennych chi gwestiwn? Cysylltwch â'n tîm cyfeillgar a byddwn yn helpu gydag unrhyw beth sydd ei angen arnoch.

What are you looking for?

* These are the essential bits

ENQUIRE NOWYMHOLWCH NAWR

Select your language