HomeViews nominated - Top rated large BTR community awardEnwebiad Homeviews - Graddio uchaf gymunedol mawr Adeiladu i rentu gwobr

Croeso adref

Yng nghanol Sgwâr Canolog Caerdydd,
mae stiwdios, fflatiau 1, 2 a 3 ystafell wely, yn rhoi’r rhyddid i chi fwynhau bywyd ym mhrifddinas fwyaf cyfeillgar y byd.

Gall preswylwyr fwynhau campfa o'r radd flaenaf,
teras to, ystafelloedd bwyta preifat, mannau gwaith a
thîm gwasanaethau preswylwyr 24 awr ar y safle.

Rhyddid i wneud y gofod yn un eich hun, paentio'r waliau, arddangos eich celf, dod â'ch anifail anwes, teimlo'n rhan o gymuned unigryw ac aros cyhyd ag y dymunwch.

Croeso adref

Fflatiau gyda llawer o bethau ychwanegol

Campfa o'r radd flaenaf

Teras to

Ystafelloedd bwyta preifat

Gofodau gweithio

Tîm 24 awr ar y safle

Rhyddid i addurno

O, ac rydyn ni'n croesawuanifeiliaid anwes

Saif yn natblygiad sgwâr canolog Caerdydd

Lle sy'n ysbrydoli, yn cyffroi ac

yn dal hanfod prifddinas Cymru

What our residents say

Excellent design throughout the building, clearly a lot of thought has been put into every aspect to the apartments, from the ventilation system that keeps fresh air moving through the apartments, to the 24/7 digital parcel collection, bin store, and fantastic on-site facilities like the gym.

KO
Wood Street House Resident

The gym is one of the best I have had in apartment buildings, including when I lived in Los Angeles

Jared S
Wood Street House Resident

Regular maintenance keeps common areas in excellent condition, and 24/7 security measures offer peace of mind. Property management, overall, has been stellar. Prompt service responses showcase their commitment to resident satisfaction.

Poonam
Wood Street House Resident

The staff are warm and friendly, very helpful and accommodating. The building itself is secured and has 24/7 coverage in the lobby. We are new to Cardiff and we are so happy we chose Wood Street House!

Nicola
Wood Street House Resident

Incredibly convenient location! Everything I need is within just a few minutes walk. Especially helpful to be so close to the trains station.

Joel C
Wood Street House Resident

The roof terrace is a dream; it is a lovely space to relax. The gym is great quality and well maintained. The communal lounge is a nice social area to meet neighbours. The building is fantastic and so perfectly put together, I have loved every minute of living here.

Oscar
Legal & General Resident
Box Makers Yard - Bristol

Everything is brand new and the design is so beautiful and elegant. The people working there are super friendly and kind. So happy with my choice

Emma
Legal & General Resident
Solasta Riverside - Glasgow

Very beautiful building and facilities . They have a meetings for room, working area and big dinner room you can book. The building is also opened to bringing pets which has been my struggle to find in Glasgow. Common areas include 2 big terrace which also will be very enjoyable for my dog! The staff are also incredibly helpful and are very kind.

Golf
Legal & General Resident
Solasta Riverside - Glasgow

Modern state-of-the-art building taking over Glasgow. In our flat, we can see beautiful view and the attitude of the staff is super friendly, to whom you can report problems that are solved on time. We enjoy the high floor apartment. The shape of building is special. Also the safety of this building is nice.

Harry
Legal & General Resident
Solasta Riverside - Glasgow

Exciting living experience in Glasgow. I am really satisfied with the overall property management. Staff at the reception are always kind and willing to help with everything, even minor aspects. The design of my allocated flat is fascinating. Most time of the day we can enjoy the sunshine, and thanks to the soundproof wall, no noise during night.

Jay
Legal & General Resident
Solasta Riverside - Glasgow

The building is perfect, it has plenty of amenities such as gym, pool table, shuffleboard, co-working space, private dining areas. The facilities are superb. And the concierge team is top class. The building design is modern, compared to the rest of Glasgow’s skyline.

Santiago
Legal & General Resident
Solasta Riverside - Glasgow

The design of my one bedroom optimises the space in a way that makes it feel very open. All of the employees, especially Sara and Alyssa, are very friendly and helpful. The terrace is beautiful and the gym is well stocked. My couch and bed are both very comfy.

Mac
Legal & General Resident
Solasta Riverside - Glasgow

The heart of the capital [Home Welsh]

Calon y brifddinas

Mwynhewch olygfeydd dros y ddinas o’n teras to anhygoel – bywyd Caerdydd ar ei fwyaf ysbrydoledig.

Yn ôl ar lefel y ddaear, mwynhewch deithiau cerdded ar lan yr afon ar hyd Taith Taf, siopa dylunwyr yn Dewi Sant 2, siopa annibynnol yn yr arcedau niferus, coctels a dawnsio ar Heol Eglwys Fair… ynghyd â chwaraeon, treftadaeth a diwylliant o fri rhyngwladol ar garreg eich drws.

Gyda gorsaf reilffordd ganolog Caerdydd

Teithiau cerdded ger glan yr afon
ar hyd llwybr y Taf

Siopau
dylunwyr ac annibynnol

Meistri Coginio Cymreig a choctels

Stadiwm
Genedlaethol Cymru

A threftadaeth castell Caerdydd

Dim ond taith fer
i ffwrdd, byddwch chi

yn ei ganol

See the latest from our community by following us on Instagram Gallwch weld y diweddaraf o'n cymuned trwy ein dilyn ar Instagram @
Looking for a new home? Join our communityChwilio am gartref newydd? Ymunwch â'n cymuned

Get in touchCysylltwch

Fancy a look around? Got a question? Just get in touch with our friendly team and we’ll help with anything you need.Awydd edrych o gwmpas? Oes gennych chi gwestiwn? Cysylltwch â'n tîm cyfeillgar a byddwn yn helpu gydag unrhyw beth sydd ei angen arnoch.

What are you looking for?

* These are the essential bits

ENQUIRE NOWYMHOLWCH NAWR

Select your language